Зуёнак Васіль

Зуёнак Васіль Васілевіч

Нарадзіўся 03.06.1935 года, в. Мачулішчы Крупскага раёна Мінскай вобласці.

Беларускі паэт, празаік, перакладчык, крытык, літаратуразнаўца.

Тэматыка паэзіі: сяброўства і любоўная лірыка, прырода, ваеннае ліхалецце.

Прызнанне:

– Лаўрэат прэміі Ленінскага комсомола Беларусі за кнігу вершаў “Сяліба”;

– Лаўрэат Дзяржаўную прэмію БССР імя Янкі Купалы за поэму “Маўчанне травы”.

Зуёнак, Васіль [Вершы] // Беларуская дзіцячая літаратура : хрэстаматыя [Тэкст] : вучэб. дапаможнік для навучэнцаў педагагічных каледжаў і вучылішчаў / Складальнікі : М.Б.Яфімава, В.М.Ляшук. – 2-е выданне., перапрац. і дап. – Мінск, 2003. – С. 260.

Тэкст аўтографа: “Чытачам Брылёўскай бібліятэкі. 06.06.2018”.

Зуёнак, Васіль [Вершы] / Васіль Зуёнак // Беларуская думка. – 2015. – № 5. – С.8.

Тэкст аўтографа: “Чытачам Брылёўскай бібліятэкі. 06.06.2018”.

Зуёнак, Васіль. Выбраныя творы [Тэкст] : у 2 т. / Васіль Зуёнак. – Т. 1 : Гронка цішыні : [выбраныя вершы]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1996. – 445, [1] с., [1] л. партр.

Тэкст аўтографа: “Чытачам Магілёўшчыны – на ўсё светлае ў жыцці! 28.II.2017”.

У кнізе выбраных вершаў ажывае кардыяграма пачуццяў і дум чалавека, сэрца якога засведчыла парыванні, узлёты і падзенні, цішыню і землятрусы нашага часу.

Зуёнак, Васіль. [З вайны сустрэлі мацяркі сыноў…] [Тэкст] : [верш] / Васіль Зуёнак // Дзень добры, мама! Словы адданасці і любові / укладанне У.Васілевіча. – Мінск, 1977. – С 141.

Тэкст аўтографа: “Чытачам Брылёўскай бібліятэкі – на ўсё добрае і светлае ў жыцці!. 15. III. 2017.”.

Зуёнак, Васіль. [З вайны сустрэлі мацяркі сыноў…] [Тэкст] : [верш] / Васіль Зуёнак // Дзень міру: вершы беларускіх паэтаў. – Мінск, 1986 – С 115.

Тэкст аўтографа: “Знаходзіць маці тысячы прычын, чаму так доўга сын яе ў дарозе…. 22 сакавіка 2018 г.”.

Зуёнак, Васіль [Вершы] / Васіль Зуёнак // Извечной песни голоса [Текст] : белорусская лирика / составитель и переводчик И. Василевский. – Минск, 1980 . – С. 8.

Тэкст аўтографа: “Чытачам Брылёўскай бібліятэкі. 06.06.2018”.

Зуёнак, Васіль. Лукам’е [Тэкст] : вершы і паэма / Васіль Зуёнак. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1984. – 108, [2] с.

Тэкст аўтографа: “Магілёўскай ЦБС з пажаданнем быць заўжды ў шчырым сяброўстве з беларускай кнігай, адданымі справе роднай Беларусі! 27.IX.2016 г.”.

Паэма “Лyкaм’e” – aдзiны лipaэпiчны твop, у аснову якога пакладзены эпізоды з жыцця князя Івана Лукомскага, асобы, якая ўпамінаецца ў гістарычных крыніцах. Апaвядaeццa пpa пaдзei бeлapycкaгa Сяpэднявeччa, paзaм з тым янa вeльмi cyчacнaя. Нaдзённacць, cyчacнacць твopa зaключaeццa нaйпepш y ягo пpaблeмaтыцы: цэнтpaльнaй з’яўляeццa пpaблeмa нaцыянaльнa-дзяpжaўнaй iдэнтыфiкaцыi бeлapycкaгa нapoдa.

Зуёнак, Васіль. Світальныя птушкі [Тэкст] : вершы і паэма / Васіль Зуёнак. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1982. – 158, [1] с.

Тэкст аўтографа: “Чытачам Брылёўскай бібліятэкі ўсяго найлепшага. 01.XII.2016”.

Паэтычная кніга адзначана імкненнем адкрыць для сябе і для іншых складаны свет сучасніка. Лірычны герой паэта востра адчувае з’явы жыцця, сваю адказнасць перад ім. Настрой многіх вершаў Васіля Зуёнка падсвечаны ўсмешкай, гумарам, іроніяй.

Зуёнак, Васіль. Сон [Тэкст] : [верш] / Васіль Зуёнак // Дзень паэзіі. – Мінск, 1966. – С 79.

Тэкст аўтографа: “Чытачам Брылёўскай бібліятэкі – поспехаў ва ўсім! 15. III. 2017.”.

Зуёнак, Васіль. Стары цецярук [Тэкст] : [верш] / Васіль Зуёнак // Дзень паэзіі. – Мінск, 1965. – С 116.

Тэкст аўтографа: “Чытачам Брылёўскай бібліятэкі – з найлепшымі пажаданнямі. 15. III. 2017 г.”.