Ліўшыц Уладзімір

Ліўшыц Уладзімір Маісеевіч

Нарадзіўся 1 лютага 1946 года, Красны Кут Саратаўскай вобласці.

Літаратуразнавец, публіцыст, гісторык, навуковец.

Прызнанне:

– Кандыдат філасофскіх навук (1980), дацэнт (1981);

– Сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў (2004), сябра Саюза журналістаў Рэспублікі Беларусь (2006), сябра Міжнароднага Саюза пісьменнікаў “Новый современник” (2009);

– Член-карэспандэнт Міжнароднай Акадэміі вывучэння нацыянальных меншасцей (2000); 

– Акадэмік Міжнароднай Акадэміі сацыяльных тэхналогій (2013);

– Ганаровы прафесар Беларускай дзяржаўнай сельскагападарчай акадэміі (2015);

– Ганаровы ветэран Рэспублікі Беларусь (2018).

Герасимович, А. А. Летопись Белорусской сельскохозяйственной академии (1840 – 2015) / А. А. Герасимович, В. М. Лившиц. – издание 6-е, переработанное и дополненное. – Горки : БГСХА, 2015. – 212 с.

Текст аўтографа: “Читателям Брылевской сельской библиотеки от автора. 07.08.19 г.”.

В книге приводится хронология важнейших событий из истории старейшего в Европе высшего сельскохозяйственного учебного заведения. Опубликованы фамилии профессорско-преподавательского состава академии и выпускников академии, работающих в органах власти и аппарате АПК Республики Беларусь, научно-исследовательских учреждениях, в проектных и строительных организациях.

Лившиц, Владимир. Горки [Текст] : историко-экономический очерк. – Минск : Беларусь, 1984. – 80 с. : ил. – (Города Беларуси).

Текст аўтографа: “Читателям Брылевской сельской библиотеки от автора”.

Ліўшыц, Уладзімір. Максім Гарэцкі: сцёжкамі жыцця (да 125-годдзя з дня нараджэння) [Тэкст] / Уладзімір Ліўшыц. – Мінск : БДСГА, 2018.

Тэкст аўтографа: “Чытачам Брылёўскай сельскай бібліятэкі ад аўтара. 07.08.2019 г.”